Lions Club Nauvo/Korppoo/Houtskäri

Klubimme on ruotsinkielinen, mutta suomen kielellä kanssamme pärjää myös. Klubbens syfte är:
  • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
  • Att främja social och allmännyttig verksamhet.
  • Att uppmuntra servicesinnade personer till osjälvisk verksamhet på det nationella och internationella planet utan personlig ekonomisk nytta.
  • Att skapa och upprätthålla gott kamratskap, ömsesidigt samförstånd och fasta vänskap mellan klubbens medlemmar liksom mellan alla människor.
  • Att ge tillfällen till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, dock inte polemik varken partipolitik eller religion.
  • Att visa aktivt intresse för att det går väl i samhället i ekonomiska, kulturella sociala och etiska frågor.
  • Att samarbeta som medlemmar med lionsklubbarnas internationella organisation.

Palvelutyyppi

SoMe-linkit
Suunnittelu ja toteutus: UUUDLY logo animated