Skip to main content

Nagu kapellförsamling

Evangelisk-luthersk församling som är en del av Väståbolands svenska församling. Evankelis-lutherilainen seurakunta, joka kuuluu Väståbolands svenska församlingeniin.