Nauvon Metsästysseura ry

Nauvon metsästysseura on perinteisesti ollut nauvolaisten metsästäjien kevätlinnustusseura. Metsästysseurassa on noin 300 jäsentä. Tällä hetkellä kevätlinnustus on kuitenkin kielletty ja toiminta koostuu riistanhoidosta sekä pienriista- ja vesilintusaaliin laskennasta. Seuralla on oma ampumarata, joka on avoinna myös ulkopuolisille.

Suunnittelu ja toteutus: UUUDLY logo animated