Skip to main content

Qviflax byalag – kyläyhdistys rf

Yhdistyksen nimi on Qviflax byalag – kyläyhdistys rf ja sen kotipaikka on Länsi-Turunmaa. Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja edistää Qviflaxin kylän sekä rakennettua että muuta kulttuurimaisemaa, sen maa- ja vesialueita, kehittää kylän yhteishenkeä ja herättää kiinnostusta näitä koskeviin kysymyksiin sekä lisätä vuorovaikutusta kylän ympärivuotisten ja vapaa-ajan asukkaiden välillä.

Sitä varten yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä juhlia ja järjestää tiedotustoimintaa; julkaisut ja muu vastaava toiminta voidaan myös valmistella projekteina. Yhdistys toimii yhteistyössä Qviflaxin tieyhdistysten kanssa. Lisäksi yhdistys voi osallistua rajanylittävään, alueellisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Toimintaa varten yhdistys voi ottaa vastaan tukea, sekä järjestää rahankeruuta ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisia lupia.

Tervetuloa mukaan!

Yhdistys järjestää myös Juhannusjuhlia ja yhteislaulujuhlia sekä osallistuu myös Muinaistulien yöhön.


Palvelutyyppi

SoMe-linkit