Skip to main content

Grävbolaget JoAn

Päätoimialat: Kiviaines, Konepalvelu, Louhinta, Maarakennusurakointi

Erityistoimialat: Avolouhinta, Hoito- ja kunnossapitotyöt, Kaapelityöt, Kuljetustoiminta, Kunnallistekniikka, Maa- ja kiviainesmyynti, Metsänparannus, Purkutyöt, Salaojitus, Viherrakentaminen

Muu toimiala: Perustustyöt, Tierakennus, Vesirakennustyöt, Ympäristötekniikka