Skip to main content

Hem och skola i Nagu rf

Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar är självständiga föreningar som fungerar i anslutning till en skola eller ett daghem. Föräldrar med barn på skolan eller daghemmet är medlemmar i föreningen.

Förbundet Hem och Skola arbetar på nationell nivå för :
• En positiv dialog mellan hemmet och daghemmet/skolan
• En bra kontakt mellan föräldrarna
• Ett positivt förhållningssätt till daghemmet/skolan.


Palvelutyyppi

SoMe-linkit