Skip to main content

Nagu sockenförsamling

Evangelisk-luthersk församling som är en del av Väståbolands svenska församling.

Evankelis-lutherilainen seurakunta, joka kuuluu Väståbolands svenska församlingeniin.